อนุทิน 156004 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๘ - ๙ มกราคม ๒๕๖๑  ไปนำเสนองานที่เชียงใหม่  จัดโดยกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ชื่องาน

ชื่อบูธ  นวัตกรรมสังคมที่สระใคร  บันได ๕ ขั้น  เพื่อเด็กไทยฟันดี

ขอบพระคุณ ดร.พจนา  แย้มนัยนา  ผู้ออกแบบ Poster บันได ๕ ขั้น นะคะ

ขอบคุณ Gotoknow  ที่เป็นสื่อกลางสร้างมิตรภาพ  และเป็นคลังความรู้ที่สืบค้นได้ง่าย

ความเห็น (0)