อนุทิน 156001 - ต้นโมกข์

มูลค่าสินค้า= ทุนคงที่ (โรงงาน, เครื่องจักร, วัตถุดิบ)+ ทุนแปรผัน (ค่าจ้าง)+ มูลค่ากำไรส่วนเกิน (ผู้ประกอบการ) จาก Grundrisse ของมาร์กซ์

ตามแนวคิดของมาร์กซ์ ที่เขามองว่าการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์แบบนักนีโอคลาสสิกนั้นเป็นความคิดที่ผิด เพราะการมองแบบนี้ทำให้กรรมกรหรือคนงานกลายเป็น "ปัจเจกบุคคล"

เพราะสิ่งที่นายทุนซื้อไม่ใช่แรงงานของมนุษย์แต่เพียงอย่างเดียว แต่ซื้อแรงงานในฐานะสินค้าด้วย ข้อนี้หมายความว่า กรรมกร หรือคนงานเมื่อเข้าไปทำงานแล้ว ไม่ได้มีระบบที่มี "มูลค่า" ในทันที แต่พวกเขาต้องมีกำลังที่เข้มแข็ง มีทักษะ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ จึงจะเกิดมูลค่าในการผลิต

พูดอีกครั้งหนึ่งว่า ทุนซื้อแรงงานในฐานะสินค้า แต่คิดว่าซื้อความแข็งแกร่งของร่างกาย เมื่อพูดถึงทุน นายทุนต้องซื้อทุนแปรผันในระดับต่ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าส่วนเกิน (surplus value)

เขียน 09 Jan 2018 @ 18:50 ()


ความเห็น (0)