อนุทิน 155999 - ต้นโมกข์

ความแตกต่างระหว่าง less กับ fewer

Less แปลว่าน้อยกว่า ใช้กับคำนามนับไม่ได้ เช่น

I have less money this year than last year. ฉันมีเงินกว่าเดิมในปีนี้

แต่ fewer แปลว่าน้อยกว่าและใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์ เช่น

People are buying fewer books these days. ผู้คนซื้อหนังสือจำนวนน้อยในช่วงนี้

 

จาก Learn with laughter.

……………….

เขียน 09 Jan 2018 @ 18:38 ()


ความเห็น (0)