อนุทิน 155989 - Nassama Mateang

ลักษณะของวรรณกรรมไทย

วรรณกรรมไทยปัจจุบันมีลักษณะเด่น 4 ประการ        
1.รูปแบบ วรรณกรรมไทยปัจจุบันมีรูปแบบการแต่งที่ขยายตัวมากขึ้น               
          1.1 ร้อยกรอง ปัจจุบันมุ่งเน้นการนำเสนอข้อคิดเห็นหรือความคิดมากกว่าเสนอความไพเราะงดงามตามหลักวรรณศิลป์ของร้อยกรองสมัยก่อนจึงมีลักษณะที่สั้นไม่เคร่งครัดในด้านฉันทลักษณ์และไม่สนใจธรรมเนียมนิยมในการแต่งนิยมใช้ถ้อยคำง่ายๆ ภาษาพูดที่มีความแจ่มชัดสื่อความคิดที่กร้าวแข็งและรุนแรง เนื้อหาสะท้อนสภาพสังคม               
          1.2 เรื่องสั้น รูปแบบการเขียนบันเทิงคดีแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านอย่างกว้างขวางมีลักษณะเป็นร้อยแก้วเรื่องสมมติที่มีขนาดสั้นเหตุการณ์และสถานที่ในเรื่องมีลักษณะสมจริงมากที่สุดซึ่งแบ่งได้หลายแนว เช่น แนวสัญลักษณ์ (Symbolism) แนวธรรมชาตินิยม (Naturalism) แนวอัตถิภาวะนิยม (Existentialism)                
          
อ่านต่อที่ : https://sites.google.com/site/...   
เขียน 08 Jan 2018 @ 19:34 () แก้ไข 14 Jan 2018 @ 18:11, ()

คำสำคัญ (Tags) #วรรณกรรมความเห็น (0)