อนุทิน 155988 - อาจารย์ต้น

มูลค่าสินค้า= ทุนคงที่ (โรงงาน, เครื่องจักร, วัตถุดิบ)+ ทุนแปรผัน (ค่าจ้าง)+ มูลค่ากำไรส่วนเกิน (ผู้ประกอบการ) จาก Grundrisse ของมาร์กซ์

ตามแนวคิดของมาร์กซ์ เขาตั้งใจล้มล้างความเข้าใจผิดของนักเศรษฐศาสตร์กระแสหลักก็คือนีโอคลาสสิกที่ว่า นายทุน (เป็นคนหรือนิติบุคคลก็ได้) ซื้อแรงงาน (กรรมกร หรือคนงานที่เป็นคน) ด้วยค่าจ้างพร้อมกำหนดชั่วโมงในการทำงานที่แน่นอน ด้วยมูลค่าที่เท่าเทียมกัน เช่นในกรณีไทย ค่าจ้างขั้นต่ำของกรรมกรหรือคนงานก็คือ 300 บาท (ซึ่งอาจขึ้นในเร็ววัน)

ค่าแรง 300 บาทเป็นสิ่งที่กรรมกรหรือคนงานหรือลูกจ้างยอมรับ และนำเงิน 300 บาทนี้ไปแลกกับความเหนื่อยอ่อนด้วยกำลังกายหรือสมองที่พวกเขาใช้หมดไปในแต่ละวัน

ซึ่งการวิเคราะห์ตามแนวทางนีโอคลาสสิกนี้คือความเข้าใจผิด!

 

เขียน 08 Jan 2018 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)