อนุทิน 155958 - ต้นโมกข์

คำปรากฏร่วมเกี่ยวกับรถบัส

1. to go/ travel by bus = ไปหรือเดินทางโดยรถบัส

2. to get/ take/ catch a bus = ไปที่ใดที่หนึ่งโดยต้องใช้รถบัสเช่น I caught a bus to Songkhla. ฉันต้องขึ้นรถบัสไปสงขลา

3. to get on/ get off  abus = ขึ้น/ ลงรถบัส เช่น I got off the bus at ths station.ฉันลงจากรถบัสที่สถานี

4. to wait for a bus = คอยรถบัส

5. to miss the bus = พลาดรถบัส หรือไปไม่ทันรถบัส

6. a bus comes/ arrives = รถบัสกำลังมาถึงแล้ว เช่นThe bus from Krabi is now coming. รถบัสจากกระบี่มาถึงแล้ว

7. buses run = การวิ่งของรถบัส เช่น Busesto Nakhon run every hour. รถบัสที่จะไปนครฯวิ่งทุกๆชั่วโมง

จาก Learn with laughter.

……………….

เขียน 06 Jan 2018 @ 12:06 ()


ความเห็น (0)