อนุทิน 155952 - psunarak

psunarak
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เลี้ยงลูกให้อยู่ดีมีสุข   สร้างลูกให้เช้มแข็งเติบใหญ่อย่างสมบูรณ์  

เพื่อสร้างเยาวชนที่ดีของชาติ  สร้างอนุชนคนรุ่นต่อไปไว้แทนตัว

คืองานที่ยิ่งใหญ่ของพ่อแม่  งานที่ไม่มีว้นสิ้นสุด

แต่เป็นงานที่เราเต็มใจและสุขใจที่สุดเช่นกันความเห็น (0)