อนุทิน 155944 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๖๘๐ |

"ความรู้"

เวลาอ่านบันทึกหรือเขียนบันทึกใน Gotoknow
มักจะนึกถึงคำพูดที่ว่า

จงใช้ความรู้ที่มี
สร้างประโยชน์แก่ผู้อื่น
ให้ได้มากที่สุด

เพราะทุกคนมีความรู้ที่จะถ่ายทอดออกจาก
จากภายในและภายนอกทั้งสิ้น

เขียน 05 Jan 2018 @ 17:19 ()


ความเห็น (0)