อนุทิน 155937 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๖๗๙ |

"นักเขียน"

มีคนบอกไว้ว่าจะเลือกใครเข้าทำงานให้ดูว่าคนคนนั้นเขียนเป็นหรือเปล่า เพราะคนที่เขียนเก่งมักจะมีหลักคิดที่ชัดเจน รู้วิธีทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และเอาใจเขามาใส่ใจเราโดยสัญชาตญาณ นี่คือสามทักษะที่โลกธุรกิจต้องการไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม คุณล่ะครับเขียนเป็นหรือเปล่า 

ที่มา : "Rework" by Jason Fried and David Hainemeier Harison

(กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร, เห็นได้ก่อนใครใน ๑ ย่อหน้า, หน้า ๕๓)ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก

จริงด้วยการเขียนทำให้เห็นแนวคิดและการจัดกระบวนการคิดครับ

-รับทราบ/ฝึกเขียน/ฝึกอ่าน เพิ่มประสบการณ์ชีวิตนะครับครู

เขียนเมื่อ 

“การเขียน” จึงเป็นกิจกรรมสำหรับนักศึกษาครูเสมอครับ อาจารย์ขจิต ;)…

เขียนเมื่อ 

ถูกต้องเลยครับ คุณเพชรฯ ;)…