อนุทิน 155936 - ต้นโมกข์

Politics is not what you or I would like it to be. It is what it is, and it is terrible. Terrible. And that’s why we must talk about popular unity, and be humble. Sometimes you have to talk to people who don’t like your language, with whom the concepts you use to explain don’t resonate. What does that tell us? That we have been defeated for many years. Losing all the time implies just that: that people’s “common sense” is different [from what we think is right]. But that is not news. Revolutionaries have always known that. The key is to succeed in making “common sense” go in a direction of change.

การเมืองไม่ใช่เป็นสิ่งที่เธอหรือฉันอยากให้เป็น การเมืองเป็นอย่างที่มันเป็น การเมืองเป็นเรื่องห่วยๆหรือน่ากลัว และคือเหตุผลที่เราต้องพูดถึงความอันหนึ่งอันเดียวกับมวลชน และเป็นสิ่งที่อ่อนน้อมถ่อมตนด้วย บางครั้งเธอต้องคุยกับผู้คนที่ไม่ชอบภาษาของเธอ กับคนที่ความคิดรวบยอดที่ให้คุณให้ไม่สอดคล้องต้องกับชีวิตของพวกเขา และสิ่งนี้บอกอะไรแก่เราหละ? นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราแพ้มาแล้วหลายปี การใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์มีนัยยะว่า "สิ่งที่เป็นสามัญสำนึกของผู้คนกับสิ่งที่เราต้องการช่างแตกต่างกันเสียจริงๆ แต่สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ข่าวใหม่แต่อย่างใด นักปฏิวัติได้รู้เรื่องนี้มานานแล้ว ประเด็นสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จก็คือการทำให้สามัญสำนึกเหล่านั้นไปในทิศทางแห่งการเปลี่ยนแปลง

จาก Pablo Iglesias หัวหน้าพรรค Podemos ในเรื่อง ฝ่ายซ้ายสามารถชนะได้ (The Left can win)

เขียน 04 Jan 2018 @ 18:50 ()


ความเห็น (0)