อนุทิน 155905 - วรารัตน์

วันนี้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยโครงการใหม่แต่เป็นงานเดิมที่มาปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ให้สามารถวัดได้ คือโครงการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยในแผนกการพยาบาลจักษุ-โสตฯ ซึ่งมีหอผู้ป่วย ตา หูคอจมูก จิตเวช พระภิกษุและผู้ป่วยทั่วไป โดยต้องการผลลัพธ์คือผู้ป่วยและญาติพึงพอใจ สามารถดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่อง ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน การกลับเข้ารักษาซ้ำโดยไม่ได้วางแผน นอกจากนั้นต้องการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ ให้มีขีดความสามารภในการดูแลผู้ป่วยรายกรณีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เขียน 02 Jan 2018 @ 13:03 ()

คำสำคัญ (Tags) #การวางแผนจำหน่ายผู้ปป่วยความเห็น (0)