อนุทิน 155888 - ต้นโมกข์

You and I may wish that earth were a paradise for all mankind. We can wish whatever we want, and put it on a t-shirt. But politics is about strength, it is not about wishes or what we say in assemblies. In this country there are only two unions with the ability to organize a general strike: the CCOO (Workers' Commissions) and the UGT (UGT, General Union of Workers)). Do I like that? No. But it is what it is, and organizing a general strike is very difficult.

พวกเธอและฉันต่างต้องการให้โลกนี้เป็นสรรค์สำหรับชนทุกเผ่า พวกเราสามารถได้ทุกอย่างตามที่ต้องการ และนำความปรารถนานั้นไปสกรีนใส่เสื้อยืด แต่การเมืองเป็นเรื่องความแข็งแรง (อำนาจใช่หรือไม่---ผู้แปล) มันไม่ใช่ความปรารถนาหรือสิ่งที่พวกเราพูดในสภานั้นหรอก ในประเทศนี้ จะมีสภาพอยู่ 2 อย่างที่สามารถจัดการการประท้วงหยุดงานแบบทั่วไปได้ ซึ่งก็คือ CCOO (สภาพกรรมกร) และ UGT (สภาพกรรมกรทั่วไป) หากถามว่า ฉันชอบสิ่งนั้นหรือไม่? คำตอบคือก็ ไม่ แต่สภาพการณ์ก็เป็นแบบนี้ และการจัดการประท้วงหยุดงานทั่วไปก็เป็นสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็ญจริงๆ

จาก Pablo Iglesias หัวหน้าพรรค Podemos ในเรื่อง ฝ่ายซ้ายสามารถชนะได้ (The Left can win)

เขียน 31 Dec 2017 @ 06:47 ()


ความเห็น (0)