อนุทิน 155871 - ต้นโมกข์

When you study successful transformational movements, you seethat the key to success is to establish a certain identity between your analysisand what the majority feels. And that is very hard. It implies riding outcontradictions.

เมื่อเธอศึกษาขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ประสบผลสำเร็จ แล้วพวกเธอจะเห็นว่ากุญแจที่นำไปสู่ผลสำเร็จอยู่ที่การสร้างตัวตนที่แน่นอนอันหนึ่งระหว่างการวิเคราะห์ของเธอกับสิ่งที่มหาชนรู้สึก นั่นเป็นสิ่งที่ยาก มันมีนัยยะของกำจัดเสียซึ่งความขัดแย้ง (ประนีประนอมใช่หรือไม่?) 


จาก Pablo Iglesias หัวหน้าพรรค Podemos ในเรื่อง ฝ่ายซ้ายสามารถชนะได้ (The Left can win)

เขียน 29 Dec 2017 @ 18:32 ()


ความเห็น (0)