อนุทิน 155866 - อ.กล้วย วิชาจีบ

...PARADOX...


เขียน 29 Dec 2017 @ 13:39 ()

คำสำคัญ (Tags) #paradox#คิดเป็น#อนิจจัง#ย้อนแย้งความเห็น (0)