อนุทิน 155860 - ต้นโมกข์

The enemy wants nothing more than to laugh at you. You can weara T-shirt with the hammer and sickle. You can even carry a huge flag, and thengo back home with your flag, all while the enemy laughs at you. Because thepeople, the workers, they prefer the enemy to you. They believe him. Theyunderstand him when he speaks. They don’t understand you. And maybe you are right!Maybe you can ask your children to write that on your tombstone: “He was alwaysright — but no one ever knew.”

ศัตรูได้แต่หัวเราะเยาะเรา พวกเธอสามารถสวมสื้อยืด ที่มีค้อนและเคียว พวกเธอสามารถถือธงอันใหญ่ และกลับบ้านไปพร้อมๆกับธงอันนั้น ศัตรูทั้งหมดได้แต่หัวเราะใส่คุณอยู่นั่นเอง เพราะว่าประชาชน หรือพวกกรรมกรมีแนวโน้มที่จะเป็นศัตรูกับคุณ พวกกรรมกรเชื่อในตัวเขา พวกกรรมกรเข้าใจในตัวเขาเมื่อเขาพูดถึง พวกกรรมกรไม่เข้าใจพวกคุณ และบางครั้งคุณอาจถูกต้อง บางทีเธออาจขอให้ลูกหลานของคุณเขียนบนป้ายหลุมศพว่า "เขาถูกต้อง แต่ไม่มีใครรู้" 

จาก Pablo Iglesias หัวหน้าพรรค Podemos ในเรื่อง ฝ่ายซ้ายสามารถชนะได้ (The Left can win)

เขียน 28 Dec 2017 @ 19:36 ()


ความเห็น (0)