อนุทิน 155846 - ต้นโมกข์

They despaired: “They don’t understand anything! We tell them,you are a worker, even if you don’t know it!” People would look at them as ifthey were from another planet. And the students went home very depressed,saying, “They don’t understand anything.”

พวกนักศึกษาต่างคร่ำครวญว่า "พวกประชาชน (กรรมกร) ไม่เคยรู้อะไรสักอย่างเดียว พวกเราบอกกรรมกรว่า พวกเธอเป็นกรรมกร ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ตัวก็ตาม" พวกกรรมกรมองนักศึกษาราวกับว่ามาจากอีกโลกหนึ่ง และนักศึกษากลับมาที่บ้าน พร้อมกับระบายว่า "พวกเขาไม่รู้อะไรสักอย่างเดียว"


จาก Pablo Iglesias หัวหน้าพรรค Podemos ในเรื่อง ฝ่ายซ้ายสามารถชนะได้ (The Left can win)

เขียน 26 Dec 2017 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)