อนุทิน 155836 - ต้นโมกข์

I know very well that the key to understanding the history of the past five hundred years is the emergence of specific social categories, called “classes.” And I am going to tell you an anecdote. When the 15-M movement first started, at the Puerta del Sol, some students from my department, the department of political science, very political students — they had read Marx, they had read Lenin — they participated for the first time in their lives with normal people.

ฉันศึกษามาแล้วอย่างดีว่ากุจแกสู่ความเข้าใจของประวัติศาสตร์เป็นเวลา 500 ปีมานี้คือการเกิดขึ้นของการจัดแบ่งทางสังคมชนิดพิเศษเกิดขึ้น ซึ่งเราเรียกว่า ชนชั้น และฉันอยากจะเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยสักหน่อย เมื่อขบวนการ 15 เอ็มเกิดขึ้น (หมายถึงขบวนการต่อต้านความเข้มงวดในสเปน) ที่ Puerta del Sol นักศึกษาของฉันบางคนจากคณะรัฐศาสตร์ เป็นคนที่มีหัวทางการเมืองคนหนึ่ง พวกเขาอ่านมาร์กซ์ และเลนิน พวกเขาได้เข้าร่วมกับผู้คนทั่วไป (ที่ไม่ได้อ่านทฤษฎี)

จาก Pablo Iglesias หัวหน้าพรรค Podemos ในเรื่อง ฝ่ายซ้ายสามารถชนะได้ (The Left can win)

เขียน 25 Dec 2017 @ 20:40 ()


ความเห็น (0)