อนุทิน 155831 - อ.ต๋อย

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พระพุทธรูปมีพระพักตร์อวบอิ่มแสดงถึงความสุข.. เปลือกพระเนตรเหลือบลงทรงมีความสุขอันยิ่งจากความสงบ.. พระเนตรเปิดอยู่แสดงถึงการตื่นรู้… ใบพระกรรณใหญ่ให้หมายถึงการตื่นสดับรับฟังด้วยพระมหาเมตตากรุณา… พระโอษฐ์มุมยกสูงแสดงความสุขจากเวทนาทางกายและอิ่มเต็มจากความต้องการใด… พระเกศาขดเป็นรูปขดหอยเป็นสัญญลักษณ์ของความรู้… ตีความแบบนี้ถูกต้องไหมครับ… 

เขียน 25 Dec 2017 @ 07:31 () แก้ไข 25 Dec 2017 @ 07:44, ()

คำสำคัญ (Tags) #พระพุทธรูป​ความเห็น (0)