อนุทิน 155830 - ต้นโมกข์

https://youtu.be/LJIWP5G8VAs

Jingle bell, jingle bell
(จีงกล เบลล์ , จีงกล เบลล์)
Jingle bell rock
(จีงกล เบลล์ ร็อค)
Jingle bell swing
(จีงกล เบลล์ ซวิง)
And jingle bells ring
(แอ็นด จีงกล เบลล์ ริง)
Snowin’ and blowin’
(สโนว์วิน แอ็นด โบลวิน)
Up bushels of fun
(อัพ บุฌเอ็ล อ็อฝ ฟัน)
Now the jingle hop has begun
(เนา เดอะ จีงกล ฮ็อพ แฮ็ส บิกัน)

Jingle bell, jingle bell
(จีงกล เบลล์ , จีงกล เบลล์)
Jingle bell rock
(จีงกล เบลล์ ร็อค)
Jingle bells chime in
(จีงกล เบลล์ ไชม อิน)
Jingle bell time
(จีงกล เบลล์ ไทม)
Dancin’ and prancin’
(แดนซิน แอ็นด พรานซิน)
In jingle bell square
(อิน จีงกล เบลล์ ซคแว)
In the frosty air
[adsense]
(อิน เดอะ ฟรอซทิ แอ)

What a bright time
(ฮว็อท ดา ไบร๊ท ไทม)
It’s the right time
(อิทซ เดอะ ไรท ไทม)
To rock the night away
(ทู ร็อค เดอะ ไนท อะเว)
Jingle bell, time
(จีงกล เบลล์ , ไทม)
Is a swell time
(อีส ซา ซเว็ล ไทม)
To go glidin’ in a
(ทู โก กริดอิน อิน อะ)
one horse sleigh
(วัน ฮอซ ซเล)

Giddy-up, jingle horse
(กีดดิ อัพ , จีงกล ฮอซ)
Pick up your feet
(พิค อัพ ยุร ฟีท)
Jingle around the clock
(จีงกล อะเรานด เดอะ คล็อค)
Mix and mingle
(มิคซ แอ็นด มิกเกิล)
In a jinglin’ beat
(อิน อะ จิคกาย บีท)
That’s the jingle bell rock
(แฑ็ท เดอะ จีงกล เบลล์ ร็อค)

เขียน 25 Dec 2017 @ 05:37 ()


ความเห็น (0)