อนุทิน 155828 - ถวิล

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เสียใจ ไปนรก ดีใจ ไปสวรรค์ สุขใจ ไปนิพพาน

ดร.ถวิล อรัญเวศ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

เสียใจ ไปนรก ดังพุทธภาษิตว่า

จิตฺเต สงฺกิลิฏเฐ ทุคติ ปาฏิกงฺขา

เมื่อจิตเศร้าหมอง ทุคติ ย่อมเป็นอันหวัง

ดีใจ ไปสวรรค์ ดังพุทธภาษิตว่า

จิตฺเต อสงฺกิลิฏเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา

เมื่อจิตผ่องใส สุคติย่อมเป็นอันหวัง

สุขใจ ไปนิพพาน

นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ

แหล่งอ้างอิง

https://goo.gl/dR9GTb

https://goo.gl/wuM68jความเห็น (0)