อนุทิน 155805 - จารย์แจ๊ค

#นักจิตวิทยากล่าวว่า "มีความจริงซ่อนอยู่ในคำว่า "ล้อเล่น" และมีความรู้สึกเจ็บปวดซ่อนอยู่หลังคำว่า "ไม่เป็นไร" เสมอ

เขียน 22 Dec 2017 @ 12:43 ()


ความเห็น (0)