อนุทิน 155799 - จารย์แจ๊ค

1

01  ล้านความจริงยังพ่ายเพียงหนึ่งคำวิกลจริตรล้านความคิดหนึ่งใดเล่าเขาจะหมายล้านผู้คนเพียงหนึ่งถึงยังตายล้านคำพูดมากมายเท่าใจตน


เขียน 22 Dec 2017 @ 05:44 ()


ความเห็น (0)