อนุทิน 155754 - prayat duangmala

 อากาศที่บเานแฝก อำเภอเชียงยืน มหาสารคาม หนาว เย็นมีลมพัดตลอดทั้งวันนักเรัียนต้องนั่งเรียนกลางแจ้งช่วยผ่อนคลายความหนาว ครูก็อาศัยการเรียนกับนักเรียน เรียนนอกสถานที่เด็กชอบได้ทำกิจกรรมหลายอย่างตั้งแต่ออกกำลังกาย วิ่งเล่นคลายหนาว..

เขียน 19 Dec 2017 @ 12:37 ()


ความเห็น (1)

ผมชื่นชอบการเรียนนอกห้องเรียนมากๆ ครับครู