อนุทิน 155727 - จารย์แจ๊ค

..ดนตรี.4.Bars..2..3..4...หวิว ไผ่ลู่ลม.ยืนชม ขอบ คันนา.ไกลสุดตาฟ้า แดงเรื่อ.หอม กลิ่นปรางกรุ่นเจือ.แซมกลิ่นเนื้อ น้องนาง.ไม่จางสดใส....เห็น หนึ่ง น้องนาง.เอวบาง รูปลอยลม.ชวนให้ชม ชิด เชยใกล้...ผิว ผ่องงามประไพ.ดูอ่อนไหว พริ้งเพรา.สาวชาว นาเอย.ผม สลวย สวยขำ.ดำเป็นเงา.พี่ขอ ให้นาม ตัวเจ้า.แม่โพสพ ทรามเชย.อย่าหา นางน้องใดไหนเอ่ย.เทียบเลย แข่งขัน เคียงคู่.น่าอาย อดสู รวงทอง เทวี.หอม กลิ่นเกล้านาง.เจือจาง กลิ่นลั่นทม.ลอยกรุ่น ลมหวน ใจพี่.ถึง อยู่นานกี่ปี.มีแม่ศรี แนบกาย.ขอตายบ้านนา.ผม สลวย สวยขำ.ดำเป็นเงา.พี่ขอให้นาม ตัวเจ้า.แม่โพสพ ทรามเชย.อย่าหา นาง น้องใด ไหนเอ่ย.เทียบเลย แข่งขัน เคียงคู่.น่าอาย อดสู รวงทอง เทวี.หอม กลิ่นเกล้านาง.เจือจาง กลิ่นลั่นทม.ลอยกรุ่น ลมหวน ใจพี่.ถึง อยู่นานกี่ปี.มีแม่ศรี แนบกาย.ขอตายบ้านนา

  <pre>นิค นิรนาม

</pre>

เขียน 17 Dec 2017 @ 14:56 ()

คำสำคัญ (Tags) #กลิ่นเกล้าความเห็น (0)