อนุทิน 155721 - จารย์แจ๊ค

 <p><span style="color: rgb(128, 100, 162);"></span> วันเคลื่อนเดือนคล้อยลาร้างลางเลือนแรมเลือนเลื่อนร้างห่างฝันวันรอฯ </p>

เขียน 17 Dec 2017 @ 14:11 ()


ความเห็น (0)