อนุทิน 15569 - Ka-Poom

Ka-Poom

กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ร่วม:

การรวมกลุ่ม...เพียงแค่หาจุดร่วม... ค้นหาจากผู้คนที่เป็นเป้าหมาย

แล้วใส่...รหัสเข้าไป ผ่านทาง "คำพูด" และ "การกระทำ"...

เท่านั้นก็จะสามารถโน้มน้าว "ใจ" คนได้... ม๊อบใช้บ่อย...

"เอาใจ เข้าไปพูดกับชาวบ้าน... "

คนที่ขาดการใคร่ครวญ...จึงมักตกเป็นเหยื่อให้รับรู้เรื่องราวบิดเบือนไปเสมอ

ครูบาอาจารย์เมตตาพร่ำสอน----> "การใช้ปัญญาใคร่ครวญ"

....

เหรียญ มีสองด้าน ขึ้นอยู่กับผู้ใช้เหรียญนั้น ...

ศีลธรรม...ยังมีคุณค่า และความหมายต่อการใช้เหรียญนั้นอยู่เสมอ ไม่เคยเสื่อม

เขียน 17 Jul 2008 @ 21:45 ()


ความเห็น (0)