อนุทิน 155649 - อ.กล้วย วิชาจีบ

เรานับถือพระพุทธเจ้าเป็นบรมครู

กราบ  ยกย่องคำสอนว่า งดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
บริบูรณ์ทั้งอรรถะ ทั้งพยัญชนะ

ท่านสอนบางคนครั้งเดียว จบเลย สอนอย่างน่าอัศจรรย์
แต่ทำไมเราไม่ถอดองค์ความรู้ หลักการ รวมทั้งวิธีการของท่านมาทำหลักสูตรการสอน
ไปเอาความรู้ และวิธีการของคนอื่นที่ไม่ได้บริบรูณ์เท่าท่าน มาใช้…
น่าแปลกใจไหมครับ  ?

เขียน 14 Dec 2017 @ 15:57 () แก้ไข 14 Dec 2017 @ 16:00, ()

คำสำคัญ (Tags) #การศึกษา#การสอน#พระพุทธเจ้าความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจ

ความจริงนักการศึกษาไทยท่านหนึ่งคือ ศ ดร สาโรช บัวศรี ผู้ก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษา ปัจจุบัน ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรได้นำเอาวิธีการของพุทธองค์มาเป็นปรัชญา และวิธีการสอนโดยใช้อริยสัจสี่มาเผยแพร่นานแล้ว ถือเป็นของไทยอย่างแท้จริง ปัจุบันนี้ ก็มีการวิจัยเกี่ยวกับการสอนโดยใช้อริยสัจสี่อยู่เหมือนกัน แต่เด็กรุ่นนี้ไม่ค่อยอ้างถึงท่านผู้นี้ คงอ่านน้อยไป

เห็นด้วยอย่างยิ่งที่อาจารย์กล่าวว่า

…..ท่านสอนบางคนครั้งเดียว จบเลย สอนอย่างน่าอัศจรรย์แต่ทำไมเราไม่ถอดองค์ความรู้ หลักการ รวมทั้งวิธีการของท่านมาทำหลักสูตรการสอนไปเอาความรู้ และวิธีการของคนอื่นที่ไม่ได้บริบรูณ์เท่าท่าน มาใช้…

ดร.สาโรช เป็นบุคคลที่น่ายกย่องมากครับ

องค์ความรู้และวิธีการสอนของบรมครู ในเมืองไทยมีมากมาย เรียกว่ามากที่สุดในโลกก็ว่าได้ แต่เรากลับนำมาเป็นประโยชน์ได้น้อยมาก