อนุทิน 155645 - ต้นโมกข์

การเรียนรู้ภาษาที่สองนำไปสู่ตัวตนแบบใหม่หรือไม่ ตอนที่ 3

การกลายมาเป็นตัวตนใหม่

Grimes ได้พิจารณาถึงผลลัพธ์ในการเขียนภาษาที่สองต่อนักเขียนด้วย นักเขียนหลายคนมองว่าเมื่อเวลาผ่านไปในดินแดนต่างบ้านต่างเมือง พวกเขาเริ่มสร้างตัวตนหรืออัตลักษณ์ขึ้นมาใหม่ แผ่นดินเกิดของพวกเขานับวันยิ่งอยู่ห่าง และพวกเขาเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้เป็นผู้อพยพแต่อย่างใด Ms. Marciano รู้สึกว่าภาษาอังกฤษทำให้เธอได้สำรวจส่วนต่างๆที่เธอไม่เคยตระหนักเลยว่ามีอยู่ คนอื่นๆรู้สึกถึงการปลดปล่อยด้วยเสียงที่พวกเขาค้นพบในภาษาอื่นๆ  

รายงานของนักเขียนและงานวิจัยที่ดำเนินการโดย Robert Schrauf และเพื่อนๆของเขาได้ชี้ให้เห็นลักษณะบางประการที่อาจช่วยให้ผู้คนเรียนรู้เรื่องภาษาที่สอง ทุกๆครั้งที่คนเรียนภาษาใหม่มักจะเชื่อมระหว่างภาษากับประสบการณ์ใหม่ซึ่งบางส่วนไม่เกี่ยวข้องกัน ในชีวิตที่ผ่านมา และสำหรับหลายคน ประสบการณ์นี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกันเลย พวกเขาอาจรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับตนอีกต่อไป

จิตบำบัดและการเรียนรู้ภาษาที่สอง

ที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือ การใช้สองภาษาทำหน้าที่คล้ายๆกับจิตวิเคราะห์เชิงบำบัด ผู้ป่วยที่ได้รับประสบการณ์ทุกข์ทรมานบ่อยครั้งที่จะรายงานประสบการณ์นั้นในภาษาที่ 2 การหลีกเลี่ยงภาษาตนเองสร้างระยะห่างจากประสบการณ์เชิงอารมณ์ในภาษาที่ 1

แปลและเรียบเรียงจาก

OxfordWords blog. Does learning a second language lead to a new identity?

 

……………………………..

เขียน 13 Dec 2017 @ 18:41 ()


ความเห็น (0)