อนุทิน 155641 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โรคเบาหวานเป็นภัยแอบแฝงที่กว่าจะรู้ตัวอาจจะช้าไป และการดูแลป้องกันแต่เนิ่นๆด้วยวิธีง่ายๆแค่ปรับเปลี่ยนอาหารและวิถีชีวิตก็ช่วยได้ ดังนั้นการศึกษานี้ก็มีประโยชน์ในการทำให้ตระหนักแต่เนิ่นๆด้วย เป็นรายงานที่ใช้ข้อมูลจากการศึกษาขนาดใหญ่เรื่องของเบาหวาน พบว่าการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดตอนไม่ได้อดอาหารระหว่างวัน แล้วค่าที่ได้มากกว่าหรือเากับ 100 มก.ต่อเดซิลิตร สัมพันธ์กับโอกาสเสี่ยงต่อเบาหวานแบบที่ควรตรวจยืนยันต่อ อ่านได้จาก Doc, I Just Ate: Interpreting Random Blood Glucose Values in Patients with Unknown Glycemic Status. J Gen Intern Med. Published online November 13, 2017. https://doi.org/10.1007/s11606-017-4213-9.ความเห็น (0)