อนุทิน 155617 - อ.กล้วย วิชาจีบ

การสอนไม่ใช่การอธิบาย  ... การอธิบายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสอน

การสอนเริ่มจาก การสร้างแรงบันดาลใจ

สอง ให้ความรู้ที่ เอาไปใช้ได้จริงในชีวิต

สาม สอน วิธีคิดให้คิดเองได้ ไม่ใช่แค่คิดตามๆ กัน

สี่ ให้ใจมั่น ตระหนักถึง จริยธรรม

จึงจะเป็นการกระทำที่เรียกว่า สอน จริงๆเขียน 11 Dec 2017 @ 12:43 ()

คำสำคัญ (Tags) #จริยธรรม#วิธีคิด#แรงบันดาลใจ#สอนความเห็น (0)