อนุทิน 155607 - ถวิล

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชีวิตวัยเรียน

  

ชีวิตวัยเรียน

       ถ้าผู้เรียนปราศจากการฟังที่ดี การมีสติรู้จัก

คิดวิเคราะห์แยกแยะตรวจตรา การกล้าซักถามในข้อสงใส
และการจดประเด็นสำคัญเอาไว้พิจารณาใคร่ครวญ
เพื่อทบทวนในสิ่งที่ได้เรียนมาแล้วไซร้.....
เขาเหล่านั้น จะเป็นบัณฑิตได้อย่างไร

 

ถ้าหมั่นเรียน เรียนอะไร ก็ย่อมรู้

ถ้าหมั่นดู  ดูอะไร ก็ย่อมเห็น

ถ้าหมั่นทำ  ทำอะไร ก็ย่อมเป็น
ไม่มัวเล่น หมั่นเรียน จักจำเริญ

เงินกับงาน การศึกษาต้องหาก่อน

อย่ารีบร้อน หารัก งานจะเสีย

ขาดเงิน ขาดงาน พาลขาดผัว ขาดเมีย

งานไม่เสีย เมียคงมี ผัวคงมา  

เขียน 09 Dec 2017 @ 23:46 () แก้ไข 10 Dec 2017 @ 00:05, ()

คำสำคัญ (Tags) #ชีวิตวัยเรียนความเห็น (0)