อนุทิน 155595 - อ.กล้วย วิชาจีบ

กูจะเป็นอาจารย์ !


การปิ๊งแว้บอย่างฉับพลัน เกิดจากการที่เราฝึกสติ ฝึกสมาธิจนมันถึงขีดของมัน 
ก็เกิดการตระหนักรู้แบบฉับพลันขึ้นมาเองอย่างที่หาเหตุผลอธิบายไม่ได้ 
มันนอกเหตุเหนือผลจากสามัญสำนึกจะคิดวิเคราะห์ตาม

 เป็นปัญญาแบบหยั่งรู้ ...ไม่ใช่ปัญญาจากการคิด 


กูเอาความรู้อันนี้แหละ สอนคนอื่น 


 ปฏฺิญาณจากใจกูจะเป็นอาจารย์ จนลมหายใจสุดท้าย !
เขียน 09 Dec 2017 @ 12:45 ()

คำสำคัญ (Tags) #อาจารย์#passion#ตัวตน#เป้าหมายชีวิตความเห็น (0)