อนุทิน 155570 - ต้นโมกข์

การใช้เพลงในชั้นเรียนภาษาอังกฤษทำได้อย่างไร ตอนที่ 4

3. ฟังเพลงอีกครั้ง คราวนี้ให้มีเนื้อเพลง

ครั้งนี้ คุณให้นักเรียนดูเนื้อเพลงได้ ในตอนนี้คุณสามารถทำหนึ่ง หรือสองกิจกรรมที่เสนอไว้ข้างล่าง

3.1 ผู้เรียนสามารถอ่านเนื้อในขณะที่กำลังฟัง พวกเขาสามารถขีดเส้นใต้คำที่ไม่รู้จักเพื่อนำมาอภิปรายต่อไป

3.2 คุณสามารถทำเนื้อเพลง โดยมีการเว้นว่างไว้ ผู้เรียนต้องเติมคำที่หายไปขณะฟัง

3.3 คุณสามารถทำคำที่ไม่รู้ไว้เป็นตัวเลือก ผู้เรียนสามารถจับตัวเลือกให้เข้ากับคำที่เว้นว่างได้

4. จงเน้นไปที่กริยาตามกาลเวลา (a particular verb tense) หรือเรื่องไวยากรณ์

แน่นอนว่าเพลงทุกเพลงจะมีกริยาตามกาลเวลาเฉพาะอย่าง สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีในการสอนไวยากรณ์ ข้อแนะนำของฉันก็คือให้เริ่มตั้งคำถามดังนี้

4.1 มีตัวอย่างจำนวนเท่าไร ที่นักเรียนสามารถหา past simple ในเนื้อเพลง?

4.2 ทำไมผู้แต่งจึงใช้กริยาในกาลเวลาแบบนี้?

สิ่งนี้นำให้เราไปสู่การอภิปรายหน้าที่ของกางเวลาแบบนี้ รวมทั้งสำรวจเรื่องรูปฟอร์มด้วย นอกจากนี้ยังทำให้เรารู้ถึงความยืดหยุ่นทางไวยากรณ์ (grammatical flexibility) และการใช้คำกวีในเนื้อเพลง โดยส่วนใหญ่นักเรียนเห็นว่าเพลงต้องไปตามกฎไวยากรณ์ แต่จริงๆแล้วในเพลงไม่ต้องเป็นไปตามกฎเสมอไป

แปลและเรียบเรียงจาก

Adam J. Simpson. How to use songs in the English language classroom. 

เขียน 07 Dec 2017 @ 18:28 ()


ความเห็น (0)