อนุทิน 155552 - โอ๋-อโณ

โอ๋-อโณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายงานนี้มีตัวช่วยการตัดสินใจสำหรับผู้ที่ตรวจตัวชี้บ่งมะเร็งต่อมลูกหมากอย่าง PSA ซึ่งได้ค่าที่อาจจะน่าสงสัย คือในช่วง 4-10 ng/mL ซึ่งการต้องไปตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจยืนยันนั้นมีถึงสองในสามที่ไม่ใช่มะเร็ง ก็เหมือนเจ็บตัวโดยใช่เหตุ เมื่อเพิ่มดรรชนีอื่น เช่นในการศึกษานี้ใช้ phi score (the Beckman Coulter Prostate Health Index) จากวิธีการตรวจของเครื่องชนิดนั้น ซึ่งวิธีการตรวจนี้จะมีหลากหลาย โดยแต่ละบริษัทก็พยายามหาตัวช่วยเพื่อเพิ่มอัตราความแม่นยำในการประเมินความเสี่ยง และลดการตัดชิ้นเนื้อตรวจโดยไม่จำเป็นลง อ่านรายละเอียดของวิธีนี้ได้จาก Clinical utility of the Prostate Health Index (phi) for biopsy decision management in a large group urology practice setting. Prostate Cancer and Prostatic Diseases (2017) Published online: 20 November 2017. doi:10.1038/s41391-017-0008-7.ความเห็น (0)