อนุทิน 15553 - กวิน

กวิน

เสภาขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง : บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

โจนลงกลางชานร้านดอกไม้          ของขุนช้างปลูกไว้อยู่ดาษดื่น
รวยรสเกสรเมื่อค่อนคืน                ชื่นชื่นลมชายสบายใจ
กระถางแถวแก้วเกดพิกุลแกม        ยีสุ่นแซมมะสังดัดดูไสว
สมอรัดดัดทรงสมละไม                ตะขบข่อยคัดไว้จังหวะกัน
ตะโกนาทิ้งกิ่งประกับยอด              แทงทวยทอดอินพรมนมสวรรค์
บ้างผลิดอกออกช่อขึ้นชูชัน            แสงพระจันทร์จับแจ่มกระจ่างตา
ยีสุ่นกุหลาบมะลิซ้อน                   ซ่อนชู้ชูกลิ่นถวิลหา
ลำดวนกวนใจให้ไคลคลา              สาวหยุดหยุดช้าแล้วยืนชม
ถัดถึงกระถางอ่างน้ำ                     ปลาทองว่ายคล่ำเคล้าคลึงสม
พ่นน้ำดำลอยถอยจม                    น่าชมชักคู่อยู่เคียงกัน
บ้างแหวกจอกออกช่องภูเขาเคียง    วัดเหวี่ยงแว้งหางระเบิดหัน
บ้างกินไคลไล่เคล้าพัลวัน              ถัดนั้นแอกไถละไมงอน
กระดึงพรวนสักหลาดทับ               ดาวประดับดวงเด่นดูสลอน
สลักเสลาเกลาเกลี้ยงอรชร            เชือกใช้ไว้ซ้อนสลับกัน 

อ่านเสภาขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง แล้ว ทำให้ ทราบได้ว่า

  • ขุนช้างและนางวันทองชอบปลูกต้นไม้???
  • จะอนุมานต่อ ว่างัยดี??

 การอนุมาน (deduce) หมายถึงกระบวนการคิดในการหาข้อสรุปจากเหตุผลที่มีอยู่ การอนุมานมี 2 ประเภท คือ การอนุมานด้วย วิธีนิรนัย (deduction)  และการอนุมานด้วย วิธีอุปนัย (induction)  

อุปนัย  คือ วิธีการใช้เหตุผลที่เริ่มจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ เป็นการรวบรวมความจริงจากพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อสรุปเป็นทฤษฎี

นิรนัย  คือวิธีการใช้เหตุผลที่เริ่มจากส่วนรวมไปสู่ส่วนย่อย เป็นการกล่าวอ้างหลักทฤษฎี เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ทั่ว ๆ ไป

เขียน 17 Jul 2008 @ 19:20 () แก้ไข 19 Jul 2008 @ 14:23, ()


ความเห็น (0)