อนุทิน 155520 - prayat duangmala

วันนี้เข้าไปเตรียมอาหาร..ในฐานะคนดูแลการเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับชาวพี่น้องจังหวัดเชียงราย..ด้วยข้าวห่อแบบอีสาน มีน้าพริกสด อาหารทอดแจกกันบนรถ อุปสรรคคือที่พักที่ติดต่อไว้ อาจจะไปไม่ถึงกับเวลาที่กำนด ระยะทางและเส้นทางไกล..สิ่งสำคัญคือความปลอดภัยของผู้โดยสารจำนวน 53 คน ทุกคนมีความตั้งใจที่จะไป ติดต่อกับญาติธรรมเชียงรายขอพักค้างที่ พะเยาในสถานปฏิบัติธรรม..ออกเดินทางบ่ายโมงตามที่กำหนดการไว้ แต่ถึงเวลาไม่รู้ว่าจะมีการขอเวลาเพิ่มหรือเปล่า งานเป็นวันที่ 5 ธันวาคม

เขียน 03 Dec 2017 @ 22:15 ()


ความเห็น (0)