อนุทิน 155508 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บ้านวังหลังริเวอร์ไซด์

ที่พักคืนวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐   มุมมองข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

เห็นท่ามหาราช  พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ... แสงส่องสุกปลั่งความเห็น (0)