อนุทิน 155503 - ต้นโมกข์

จากหูหนึ่งแต่ลืมไปในหูส่วนใหญ่ ตอนจบ

แนวการสอนแบบใดที่สามารถใช้ในการสอนทั้งชั้นได้

การเรียนรู้ที่ประสบผลสำเร็จนั้นต้องทำให้เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ให้ได้ (learning tranfer) และลดการสูญหายของความทรงจำระยะสั้น

พวกเราได้ทดลอง “การติดแปะ” (stickability) เพราะการติดแปะนี้จะทำให้นักเรียนมุ่งมั่นอยู่กับภาระงาน และช่วยให้นักเรียนได้ติดแปะไปจนถึงความทรงจำระยะยาวด้วย

ความหมายที่ง่ายๆก็คือ การติดแปะ คือการกำหนดการสอนหรือการเขียนแผนที่ทำให้เด็กๆเห็นภาพว่าจะทำอะไร โดยการใช้ภาพเป็นตัวตรวจสอบ

เครื่องมือการติดแปะในชั้นเรียน

เครื่องมือการติดแปะก็คือแผนที่การเรียนรู้ (learning journeys) และ ทางเดินกิจกรรม (activity routes)

1. แผนที่การเรียนรู้ คือการวาดภาพที่แสดงสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว และกำลังจะเรียนต่อไป แน่นอนว่าต้องเป็นแผนผังเท่านั้น

2. ทางเดินกิจกรรม คือภาพที่ให้นักเรียนเห็นว่าเรียนถึงขั้นไหนแล้ว และต้องทำอะไรเพื่อที่จะให้ผ่าน

เครื่องมืออื่นๆได้แก่

1. การทำให้ภาระงานแยกเป็นส่วนๆ และจะต้องตรงกับแผนที่การเรียนรู้ และทางเดินกิจกรรม

2. การซ้ำข้อมูล โดยการให้เขียน หรือตอบคำถามเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

แปลและเรียบเรียงมาจาก

David Crabtree. In one ear out of the other.

http://www.teachingenglish.org.uk/article/david-crabtree-one-ear-out-other?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=bc-teachingenglish

 

เขียน 02 Dec 2017 @ 18:31 ()


ความเห็น (0)