อนุทิน 155496 - ต้นโมกข์

จากหูหนึ่งแต่ลืมไปในหูส่วนใหญ่ ตอนที่ 3

ความสามารถในความทรงจำระยะสั้นขึ้นอยู่กับอายุในช่วงวัยเด็ก เด็กเล็กๆมีความสามารถในระดับที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่ออายุ 10 ปี เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่จะมีความสามารถใหญ่กว่าเด็ก 4 ขวบหนึ่งเท่า ความแตกต่างระหว่างความทรงจำระยะสั้นเด็กๆแต่ละคนมีในอายุเดียวกันมีระยะห่างมากๆ ในหมู่เด็กๆ 30 คนที่ยังเด็กๆมาก (infants) จะมี 3% อยู่ในระดับต่ำกว่าเด็กทารก และอีก 3% จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับผู้ใหญ่

ในชั้นมัธยม สิ่งนี้ยังคงเป็นจริงสำหรับเด็กๆ แต่บางครั้งช่องว่างยังห่างมากเข้าไปอีก ถึงแม้ว่าความทรงจำระยะสั้นจะขึ้นอยู่กับอายุ แต่สำหรับเด็กบางคนแล้ว จะไม่เท่ากันกับเด็กคนอื่นๆ ดังนั้นเมื่อเด็กๆโตขึ้น เด็กบางคนจะยิ่งล้าหลังคนอื่นๆไปมาก

ปัจเจกบุคคลทุกคนมีความสามารถในความทรงจำระยะสั้นแตกต่างกัน ความสามารถที่ติดแน่นเชิงสัมพัทธ์ (relatively fixed capacity) อาจล้ำหน้าหรืออ่อนกว่าเด็กๆหลายคน ดังนั้นกิจกรรมบางกิจกรรมอาจเหมาะสำหรับเด็กคนหนึ่ง แต่เด็กๆคนอื่นๆทำไม่ได้ โดยนัยยะนี้ พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ระบุในคำสั่งทำให้เด็กบางคนทำได้ และอีกหลายๆคนทำไม่ได้ และสิ่งนี้ต้องแก้โดยความทรงจำระยะสั้น

สิ่งที่จะทำในชั้นเรียนส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการพัฒนาความทรงจำระยะสั้นนี้

แปลและเรียบเรียงมาจาก David Crabtree. In one ear out of the other.

เขียน 01 Dec 2017 @ 18:28 ()


ความเห็น (0)