อนุทิน 155480 - prayat duangmala

 ปลายพฤศจิกายน..กำลังสู่ ธันวาคม..นับถอยหลังก็ใกล้รอบปี 60 ผ่านเข้าสู่ 61 ชีวิตของเรามีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง..นอกจากอายุ คุณค่าของชีวิตที่จะทำให้คนเอ่ยถึงมีบ้างไหม..(ลูกศิษย์) ญาติ เพื่อน คิดแล้วก็ต้องย้อนมองกับไปทบทวนบทบาทของตน.เพื่อสังคม เพื่อครอบครัว เพื่อลูกหลาน..ประเทศชาติ..ยังห่างไกลกับปราชญ์เมธี..อริยเจ้าไกลนัก..ยิ่งแล้วกับคนสูงวัย เหมือนไม้ใกล้ฝั่ง..

เขียน 30 Nov 2017 @ 14:49 ()


ความเห็น (0)