อนุทิน 155459 - ต้นโมกข์

ความแตกต่างระหว่าง any กับ some

any + คำนามนับได้พหูพจน์ หรือคำนามนับไม่ได้

any ใช้กับประโยคคำถามและปฏิเสธ เช่น I don’t haveany food in my refrigerator.

แต่เราสามารถใช้กับประโยคบอกเล่า ในความหมายไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตาม เช่น I will watch any movie tonight. ฉันจะดูหนังเรื่องอะไรก็ได้ในคืนนี้

some+   คำนามนับได้พหูพจน์หรือคำนามนับไม่ได้

some ใช้กับประโยคบอกเล่า เช่น I received some nicepresents for my birthday.

แต่เราสามารถใช้ some กับประโยคคำถามได้ในกรณีที่เป็นการขอ หรือเสนอบางสิ่งบางอย่างให้ เช่น Would you like somecoffee? เธออยากจะได้กาแฟสักหน่อยไหมหละ?

จาก Learn with laughter.

……………….


เขียน 28 Nov 2017 @ 18:25 ()


ความเห็น (0)