อนุทิน 155452 - ต้นโมกข์

สำนวน to shift หรือ switch gears

แปลว่า 1. เปลี่ยนสิ่งที่กำลังทำอยู่ 2.ไม่ทำกิจกรรมหนึ่งแต่ย้ายไปสู่กิจกรรมหนึ่ง เช่น

She shifted gears (switched gears). หล่อนเปลี่ยนสิ่งที่หล่อนเคยทำShe will no longer study art. หล่อนจะไม่เรียนศิลปะอีกต่อไป

 

จาก Learn with laughter.

……………….


เขียน 27 Nov 2017 @ 18:22 ()


ความเห็น (0)