อนุทิน 15545 - Ka-Poom

  ติดต่อ

@15544

เมื่อถูก Refect จึงโกรธ... โกรธ เพราะ ยอมรับในตนเองไม่ได้ ผู้คนจึงใช้กลไกทางจิต ออกได้ในหลายรูปแบบ กล่าวโทษผู้อื่น หรืออาจจะกล่าวโทษตนเอง ... แต่คนที่หลงอยู่ใน self หรืออัตตาตนเอง มักเพ่งโทษไปที่ผู้อื่น มากกว่า ตนเอง...

  • โปรดทำ "อัตตา" นี้ให้เบาบางลง... นี่ไม่ใช่ เรา ไม่มีเราอยู่ที่นี่...

คนที่กล่าวโทษตนเอง... จริงๆ แล้วหาใช่กล่าวโทษตนเองจริงๆ ไม่ หากแต่เป็นมาจาก "ตัวโกรธ" ภายในผลักให้ทำ แต่บุคคลนั้นไม่สามารถกระทำต่อสิ่งภายนอกตนเองได้... จึงหันกลับมากระทำต่อตนเองแทน...

  เขียน:  

ความเห็น (0)