อนุทิน 155447 - ต้นโมกข์

มรณกรรมของยุคหลังทันสมัย แล้วอะไรจะมาต่อหละ? ตอนที่ 5

มันดูเข้ากับฉันตรงที่พจนานุกรมของอ๊ากซ์เฟริด (Oxford Dictionay) ได้นำคำว่า หลังสัจธรรม (post-truth) ที่เป็นคำเชิงการเมืองเข้าในพจนานุกรมสำหรับปี 2016 (พ.ศ.2556) (คำว่าหลังสัจธรรม มีความหมายว่า เกี่ยวข้องเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ความจริงไม่สำคัญหรือมีความหมายเท่าอารมณ์รับรู้และความเชื่อส่วนบุคคล) ความแพร่หลายของศัพท์นี้เกิดขึ้นมาจากเหตุการณ์ทางการเมืองหลายอย่าง เช่น การเลือกทรัพป์เป็นประธานาธิบดีอเมริกา, การแยกตัวจากอังกฤษกับสภายุโรป, หรือโดยทั่วไปเป็นการเมืองเชิงบุคลิก (personality politics) เป็นสัญลักษณ์ของเจตคติร่วมสมัยของคำว่าสัจธรรม (truth) นอกจากนี้ยังทำให้เราคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทาววัฒนธรรมแบบถอนรากถอนโคน (the radical cultural shifts) ที่กำลังดำเนินอยู่ ในขณะที่ยุคทันสมัยตั้งอยู่บนโลกยูโทเปีย (utopianism) หรือโลกพระศรีอาริย์ และยังเชื่อมั่นอยู่ในสัจธรรมที่เป็นสากลซึ่งไม่ว่าใครๆต่างก็เห็นตรงกัน (แนวคิดแบบวิทยาศาสตร์) แต่หลังทันสมัยนิยมปฏิเสธโลกยูโทเปีย และทำการรื้อสร้างแนวคิดเกี่ยวกับสัจธรรมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน อุปสรรค (prefix) ว่าหลัง ก็คือการปฏิเสธไม่เชื่อสิ่งที่ตามมาข้างหลัง เมื่อคำทั้งสองปรากฏขึ้น ก็จะแสดงถึงนามนัย (metonym) ว่าหลัง ก็คือไม่อยู่ในยุคสมัยแบบหลังทันนิยมอีกต่อไป (post-postmodernism) ในขณะที่สัจธรรมยังเป็นหลักชัยต่อไป

แปลและเรียบเรียงจาก

Alison Gbbbons. Postmodernism is dead. What comes next?

  ……………………

เขียน 26 Nov 2017 @ 18:30 ()


ความเห็น (0)