อนุทิน 155420 - ต้นโมกข์

มรณกรรมของยุคหลังทันสมัย แล้วอะไรจะมาต่อหละ? ตอนที่ 3

ยุคหลังทันสมัยจะไม่พูดถึงความเป็นจริง (reality) แต่เมื่อพูดถึงความจริง จะเปลี่ยนความความจริงให้เป็นเกมทางภาษาที่ไม่สิ้นสุด (endless language games)    แต่เมื่อดูในทุกวันนี้ จะมีการทำให้ความจริง และนิยายไม่มีความแจ่มชัด (blur) จริงๆแล้ว ถึงแม้ว่าพวกยุคหลังทันสมัยจะพูดถึงการวางเฉย (cool detachment) หรือการต่อต้านมนุษย์ (anti-anthropomorphism) แต่ความเป็นจริงกลับกลายเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมอีกครั้ง ยิ่งไปกว่านั้น อารมณ์ (emotions) ยังเป็นจุดเด่นหลักในวรรณกรรมอีกด้วย เช่น นักแต่งยืนยันในเรื่องความเชื่อมโยงต่อกันและกัน (ความเชื่อมโยงของพวกเราเกี่ยวข้องกับหมู่มนุษย์ในโลกโลกาภิวัตน์ และคุณสมบัติเชิงนิยายก็เหมือนกับเป็นภาพตัวแทนของพวกเรานั่นเอง)

มันดูราวกับว่าตรรกะทางวัฒนธรรมที่กำลังครองความเป็นเจ้าแบบใหม่กำลังจัดตนเอง (a new dominant cultural logic is emerging) โลก หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งจักรวาลการรู้หนังสือกำลังจัดตนเองเสียใหม่

แปลและเรียบเรียงจาก Alison Gbbbons. Postmodernism is dead. What comes next? 

เขียน 24 Nov 2017 @ 05:49 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

คงเข้าสู่ กาลามสูตร..แล้วกะมังครับอาจารย์ต้น