อนุทิน 155417 - ต้นโมกข์

มรณกรรมของยุคหลังทันสมัย แล้วอะไรจะมาต่อหละ? ตอนที่ 2

อย่างไรก็ตาม จะมีพลังบางอย่าง (forces) ที่ผลักดันให้ยุคหลังทันสมัยกำลังค่อยๆหมดความสำคัญลงไป ยุคหลังทันสมัยไม่ยอมเชื่อและปฏิเสธทฤษฎีใหญ่ๆที่อธิบายทุกสิ่งทุกอย่าง (grand theories), ศาสนา, และความคิดรวบยอด (concept) ของความก้าวหน้าและประวัติศาสตร์ เช่น นวนิยายของ Angela Carter โดยเฉพาะอย่างยิ่ง The Bloody Chamber นำเสนอการกระตุ้น (impulse) แบบหลังทันสมัยที่เป็นที่นิยม ซึ่งก็เป็นการเขียนเทพนิยายแบบโบราณเสียใหม่ โดยเธอได้ทุบทำลายทฤษฎีเรื่องเพศสภาพ (gender), เพศสภาวะ (sexuality) และตัวตนของผู้หญิง (female subjectivity) ในทางตรงกันข้าม สภาพการทางวัฒนธรรมทุกวันนี้ มีการเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ และการสร้างความหมายเชิงปกรณัม (revival of mythic meaning-making) ที่นักยุคหลังทันสมัยยุคโบราณปฏิเสธมันอย่างไม่มีชิ้นดี นวนิยายของ Ruth Ozeki เรื่อง A Tale for the Time Being (2013) มีการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์หลายอย่างร่วมกัน เช่น จะมีนักบินกามิกาเซ่ในสงครามโลกครั้งที่ 2 และการเกิดแผ่นดินไหวที่เกาะ Tohoku และ สึนามิในญี่ปุ่น โดยมีบริบทในเชิงประวัติศาสตร์ความคิด กล่าวในอีกแง่หนึ่งก็คือ มีการนำเอาหลักการของพุทธศาสนาแบบเซ็นเป็นบริบท

แปลและเรียบเรียงจาก

Alison Gbbbons. Postmodernism is dead. What comes next?

เขียน 23 Nov 2017 @ 18:48 ()


ความเห็น (0)