อนุทิน 155391 - อ.นุ

อ.นุ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นกอยู่ฟ้า ตาใส ไม่เห็นฟ้า
ปลาอยู่น้ำ ไม่เห็นน้ำ น่าขำไหม
คนอยู่โลก หลงโลก ทุกข์โศกใจ
ทุ่มเดินไป ไร้สติ มิเห็นธรรม

พุทธทาส คือพระแท้ ท่านพร่ำสอน
ดับโลกร้อน ด้วยพระธรรม ส่องนำหน
ถึงแก่นสาร แห่งชีวิต เรียนรู้ตน
เพื่อหลุดพ้น มนต์มืดมิด อวิชชาความเห็น (0)