อนุทิน 155387 - ต้นโมกข์

ประเทศไทยสามารถยอมรับพุทธศาสนามากกว่าอีก 1 นิกายได้หรือไม่? ตอนที่ 6

กฎของสงฆ์ (น่าจะเป็นพรบ.สงฆ์) ล้าสมัยไปนานแล้ว การเลื่อนขั้นดูที่ใครมีอายุมากกว่ากัน มหาเถรสมาคมมีอำนาจเหนือเรื่องราวในสงฆ์ทั้งปวง ไม่มีการตรวจสอบถึงกระบวนการตัดสินใจ (check-and-balance to guarantee transparency) สมาชิกของมหาเถรสมาคมไม่แข็งแรงและฉ้อโกง วัดพุทธทั่วไปที่อาจไม่มีเรื่องอื้อฉาวเช่นวัดธรรมกายแต่ก็มีเรื่องทางเพศ, เงิน, การล่าสัตว์ป่า, และการบุกรุกป่าไม้ นี่เอามาแค่นี้ จริงๆแล้วมีอีกมากกว่านี้ โฆษกที่มีชื่อเสียงมากที่สุด ที่ต้องการทำลายวัดธรรมกายก็คือพระสุวิทย์ หรือรู้จักกันในนามพุทธอิสระ ที่เคยปิดกรุงเทพฯในปี 2013-2014 สาวกของเขาปิดถนน, รุกล้ำประชาชนที่บริสุทธิ์, และกรรโชกเงินจากผู้สนับสนุนทักษิณ แต่อย่างน้อยเราเห็นได้ชัดเจนประการหนึ่งว่าพระสุวิทย์ไม่เป็นที่ศรัทธาของพระสงฆ์ไทย

ข้อสำคัญก็คือ คนไทยต้องตระหนักกันได้เสียทีว่าพุทธอาจมีหลายแบบ วัดธรรมกายควรจะมีอิสระที่จะตีความ และสอนที่ตนเองเห็นว่าถูกต้อง การสอนควรเป็นปัญหาที่ต้องถกถียง (debate) และการวิจารณ์ (criticism) และต้องไม่ถูกรังควาน (harassment)จากรัฐบาล

แปลและเรียบเรียงจาก

Khemthong Tonsakulrunggruang. Can Thailand tolerate more than one form of Buddhism?

เขียน 20 Nov 2017 @ 18:31 ()


ความเห็น (0)