อนุทิน 155370 - ต้นโมกข์

ประเทศไทยสามารถยอมรับพุทธศาสนามากกว่าอีก 1 นิกายได้หรือไม่? ตอนที่ 4

ถึงแม้ว่าจะถูกวิจารณ์และถูกฟ้องร้อง แต่วัดธรรมกายก็ยังอยู่รอดและเจริญเติบโต ที่เป็นเช่นได้ ก็เป็นเพราะวัดไม่เคยท้าทายมหาเถรสมาคมแบบตรงๆ ซึ่งแตกต่างสันติอโศก กลับชนมหาเถรสมาคมจนนำไปสู่คำสั่งให้พระโพธิรักษ์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่ต้องสึกจากความเป็นพระ จริงๆแล้วผู้สนับสนุนวัดธรรมกายก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อพระเถระผู้ใหญ่หลายรูป ประการที่ 2 พระสังฆราชในตอนนั้นไม่สามารถลงมาดูแลเรื่องนี้ได้ เนื่องจากอาการป่วย มหาเถรสมาคมไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งในปี 1999 ที่ต้องสึกพระธัมมชโยจากความเป็นพระ นอกเหนือจากนี้กลุ่มวัดธรรมกายยังมีความสัมพันธ์ที่ดีทางการเมือง การแทรกแซงทางการเมืองทำให้ความพยายามที่จะฟ้องร้องพระธัมมชโยต้องหยุดลง

อย่างไรก็ตาม การพักรบระหว่างมหาเถรสมาคมกับวัดธรรมกายต้องสุดลงเพราะการสิ้นพระชนม์ของพระสังฆราช ในปี 2013 ซึ่งการนี้ก่อให้เกิดฝันร้ายที่หลายๆคนหวั่นกลัว ตามกฎของมหาเถรสมาคม ภิกษุรูปใดที่แก่ที่สุด (เป็นสมเด็จก่อนใครเพื่อน)จะต้องรับผิดชอบเป็นพระสังฆราชองค์ต่อไป กฎนี้ชัดเจนและเลี่ยงไม่ได้ (rigid) และไม่มีทางเลือกอื่นๆอีก แต่ก็มีการต่อสู้แบบประจัญบานสำหรับคนที่เข้ามาเป็นพระสังฆราชองค์ต่อไป คนที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งก็คือสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ที่เป็นที่รู้ดีกันว่าเป็นผู้ช่วยเหลือวัดธรรมกายตลอดมา การครองตำแหน่งพระสังฆราชก็มีนัยยะว่าพุทธแบบธรรมกายจะเข้ามาครอบงำมหาเถรสมาคมอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้น

แปลและเรียบเรียงจาก 

 Khemthong Tonsakulrunggruang. Can Thailand tolerate more than one form of Buddhism? 

เขียน 18 Nov 2017 @ 18:29 ()


ความเห็น (0)