อนุทิน 155363 - ต้นโมกข์

ประเทศไทยสามารถยอมรับพุทธศาสนามากกว่าอีก 1 นิกายได้หรือไม่? ตอนที่ 3

วัดธรรมกายประสบความสำเร็จมาจาก 2 เหคุผล อันดับแรก คำสอนที่เรียบง่าย (simple) และง่ายต่อความเข้าใจ คำว่า “บุญ” ถูกทำให้มีปริมาณกับเงินที่บริจาค ยิ่งบริจาคมาก ก็ได้บุญมาก อับดับสอง การใช้เทคโนโลยีทางภาพและเสียงทำให้คนหลงใหลกับพวกนี้ วัดธรรมกายเริ่มเติบโตขึ้น มีสาวกประมาณหมื่นๆคน ในนั้นก็มีนักธุรกิจ, นักวิชาการ, และนักการเมืองรวมอยู่ด้วย 

คนไทยจำนวนมากมองวัดธรรมกายด้วยความสงสัย (skepticm) และแม้แต่เหยียดหยาม สำหรับพวกเขาแล้ว คำสอนของวัดแตกต่างไปจากคำสอนแบบเดิม ในการสร้างรัฐสมัยใหม่ (modern state) 

รัชกาลที่ 5 ได้รวมอำนาจของพุทธมาเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจของตนเองในปี 1902 ในการรวมอำนาจ จะมีพุทธที่เป็นทางการแบบเดียวกัน และยังมีชาติกับพระมหากษัตริย์ในการสร้างตัวตนของความเป็นไทยด้วย (Thai identity) 

พุทธศาสนาแบบอื่นๆโดยเฉพาะในแถบภูมิภาค (regional) จะถูกกดบังคับ (suppressed) การตีความแบบวัตถุนิยมและไม่เป็นไปตามประเพณีที่แตกต่างคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้คนไทยบางกลุ่มมองว่าไม่คุ้นเคย (unfamiliar), ไม่เป็นชาวพุทธ, หรือแม้แต่ไม่ใช่ความเป็นไทย (un-Thai) นอกจากนี้ความร่ำรวยอย่างมากเป็นสิ่งที่ไม่ยอมรับของคนไทยบางกลุ่ม ที่พวกเขามีมโนทัศน์ (concept) ว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องพ้นโลก (otherworldly) และพอเพียงกับตนเอง

แปลและเรียบเรียงจาก

Khemthong Tonsakulrunggruang. Can Thailand tolerate more than one form of Buddhism? 

เขียน 17 Nov 2017 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)